Cho em một khúc “Tình Cầm”
Rung rung thả phím môi em thêm mềm
Đêm trăng sáng thật êm đềm
Anh về “Lưu Luyến” “Bỏ Quên Cây Đàn”

“Đưa Em Tìm Động Hoa Vàng”
Trao anh hết cả tấm thân ngọc ngà
Cho em vào giấc “Mơ Hoa”
Ghi nên “Kỷ Niệm” tình ta êm đềm

Nâng niu “Kỷ Vật Cho Em”
Tình trong ngăn cách lòng thêm nát nhầu
“Gọi Em Là Đoá Hoa Sầu”
Rằng ta duyên nợ tình sầu bể dâu

Bao năm ôm mối tình sâu
Phòng không gối chiếc… bóng câu qua thềm
Ngày qua lòng chỉ yêu thêm
“Rồi Đây Anh Sẽ Đưa Em Về Nhà”…


“Tình Cầm” thơ Hoàng Cầm nhạc Phạm Duy;
“Lưu Luyến” nhạc Dương Quang Định;
“Mơ Hoa” nhạc Hoàng Giác;
“Kỷ Vật Cho Em” thơ Linh Phương nhạc Phạm Duy;
“Cây Đàn Bỏ Quên”, “Kỷ Niệm”, “Rồi Đây Anh Sẽ Đưa Em Về Nhà”
nhạc Phạm Duy;
“Đưa Em Tìm Động Hoa Vàng”, “Gọi Em Là Đoá Hoa Sầu”, thơ Phạm
Thiên Thư nhạc Phạm Duy

Nguồn: Bỗng dưng tình về (thơ xướng hoạ), Minh Sơn Lê & Bích Phượng Lê Minh, NXB Bích Phượng Lê Minh, 2016
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)