Nắng lên cất tiếng hát mời
Mùa xuân đất Việt nhận lời sang em
Mang thêm nỗi nhớ hằng đêm
Tim yêu anh gửi lòng thêm nát nhầu

Gió đàn với giọ t mưa ngâu
Nỉ non tí tách càng sầu nhớ anh
Mong thời gian qua thật nhanh
Em về bên ấy tặng anh cành đào

Đêm thanh em ngắm trời cao
Tìm trăng sáng bạc, tìm sao lạ c đàn
Lập loè đom đóm bay ngang
Từng đôi ân ái… chợt tràn mi cay!

Duyên ta ngăn cách vì ai
Hay chăng tơ nguyệt chia hai chúng mình
Cúi đầu xin hãy thương tình
Trời cao soi sáng chuyện tình chúng con


Nguồn: Bỗng dưng tình về (thơ xướng hoạ), Minh Sơn Lê & Bích Phượng Lê Minh, NXB Bích Phượng Lê Minh, 2016
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)