Nếu ngày ấy ta gặp nhau
Tình mình nay đã không đau thế này
Nguyệt tơ sao nỡ đoạ đày
Lòng thì một mối, thân này cách xa

Nhìn cây liễu rũ la đà
Nghiêng mình soi nước mượt mà lá non
Trên cành chim hót véo von
Mà sao tim vẫn héo hon khóc thầm

Lắng hồn vào cõi xa xăm
Hỏi thăm duyên nợ là trăm năm nào
Để em thôi hết thẫn thờ
Để em tha thiết mắt hờ... chờ anh

Để môi e ấp... “Kìa anh…
Đêm sang rồi đấy, trăng thanh đã về...”
Bên nhau hai mái đầu kề
Đưa tay nhẹ vuố t tó c thề thả bay…


Nguồn: Bỗng dưng tình về (thơ xướng hoạ), Minh Sơn Lê & Bích Phượng Lê Minh, NXB Bích Phượng Lê Minh, 2016
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)