Cho em tìm lại chữ “Tình”
Quên bao nhiêu nỗi đời mình đắng cay
Trên cao mây trắng còn bay
Nhân gian vay trả, trả vay khôn lường!

Cho em tìm lại chữ “Thương”
Nhìn tia nắng cuối còn vương trên đồi
Biết tình anh ở xa xôi
Đêm nhìn tinh tú đổi ngôi khấn nguyền

Cho em tìm lại chữ “Yêu”
Như mây yêu gió, hoa yêu nắng vàng
Tình anh dù có muộn màng
Nhưng là tình cuối nên càng thắm tươi

Cho em tìm lại tình “Người”
Anh cho em nở nụ cười trên môi
Từ đây đời hết nổi trôi
Phấn son trang điểm mắt thôi lệ sầu


Nguồn: Bỗng dưng tình về (thơ xướng hoạ), Minh Sơn Lê & Bích Phượng Lê Minh, NXB Bích Phượng Lê Minh, 2016
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)