Quá nửa đời người mới biết nhau
Chưa từng gặp mặt nói một câu
Sao như đã yêu từ tiền kiếp
Lệ ướt mi nhoà khi gặp nhau!

Quá nửa đời người ta yêu nhau
Lời tình âu yếm qua mỗi câu
Tình thơ anh gửi theo ngày tháng
Chan chứa lòng thành nghĩa đậm sâu

Quá nửa đời người ta có nhau
Đưa tay anh vuốt tóc phai màu
Thì thầm khẽ bảo… yêu em nhé!
Tình này xin mãi đến ngàn sau

Quá nửa đời người ta trong nhau
Thời gian như nước chảy qua cầu
Xin trọn yêu em hoài anh nhé!
Nguyện cầu hai đứa mãi bên nhau…


Nguồn: Bỗng dưng tình về (thơ xướng hoạ), Minh Sơn Lê & Bích Phượng Lê Minh, NXB Bích Phượng Lê Minh, 2016
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)