Chiều buồn dõi bước heo may
Đẩy đưa vạt nắng còn lay lá vàng
Trên trời mây trắng về ngang
Xin dừng chút nhé nhờ mang thơ hồng

Biết anh bên ấy đợi mong
Tháng ngày nhung nhớ chờ trông em về
Nhịp thời gian sao lê thê
Thư xanh nắn nót “duyên thề” trao nhau

Đông đến rồi… ngày qua mau
Hoàng hôn ngủ sớm đêm sầu dài thêm
Ánh trăng loang bóng bên rèm
Như thầm thì hỏi hồn em nơi nào?

Cầu xin Chúa ngự ngôi cao
Hồng ân xoá tội lao đao phận người
Thế gian muôn vẻ đẹp tươi
Tình yêu mầu nhiệm đẹp ngời thiên thu…


Nguồn: Bỗng dưng tình về (thơ xướng hoạ), Minh Sơn Lê & Bích Phượng Lê Minh, NXB Bích Phượng Lê Minh, 2016
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)