Theo anh lên đến lưng đồi
Sao lưa thưa ánh trăng soi dáng ngà
Ngã mình lên cỏ mượt mà
Áo vai hờ hững dáng hoa rỡ ràng

Theo anh từng bước vội vàng
Qua từng triền dốc vượt ngang suối hiền
Vi vu gió hát triền miên
Ru êm mộng cảnh thần tiên thiên đường

Theo anh khi nắng còn vương
Nhấp nhô theo sóng trùng dương vỗ bờ
Tóc đùa quấn quyện vẩn vơ
Xạt xào lá gọi sương mờ về vây

Theo anh đêm hết lại ngày
Gối chồn, chân mỏi... ngất ngây rã rời
Thôi mà... xin nhé bờ môi
Cho em ngủ muộn...
Chối lời tay anh....!


Nguồn: Bỗng dưng tình về (thơ xướng hoạ), Minh Sơn Lê & Bích Phượng Lê Minh, NXB Bích Phượng Lê Minh, 2016
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)