Em về một sớm tươi hồng
Trên cành chim hót dưới đồng cò bay
Gió đùa cành trúc nhẹ lay
Thoảng đưa hương thắm từ cây hoa lài
Hai đứa mình tay trong tay
Đưa nhau dạo bước tóc mây quyện tình
Kìa anh… có con bướm xinh
Bắt cho em với làm hình ghép hoa
Em về quê cũ hiền hoà
Cùng anh chung sống mái nhà ven sông
Chiều loang mặt nước mênh mông
Bầy “lòng tong đá” nhảy bồng đuôi nhau
Trước sân hoa sắc đủ màu
Ngọc lan bên trái, sầu đâu sau hè
Đêm sang đom đóm lập loè
Anh làm thơ hoạ… em khoe dáng ngà…


Nguồn: Bỗng dưng tình về (thơ xướng hoạ), Minh Sơn Lê & Bích Phượng Lê Minh, NXB Bích Phượng Lê Minh, 2016
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)