Mây về giăng mắc âm u
Rưng rưng khoé mắt lệ từ từ rơi
Khóc cho nỗi nhớ đầy vơi
Thương tình trắc trở cuối đời đợi nhau

Vắn dài chia sẻ niềm đau
Mượn vần thêm chữ tô màu bài thơ
Vẽ cho nắng đẹp vàng mơ
Tay trong tay ấm lượn lờ tóc vây

Môi kề môi uống nồng say
Lim dim mắt phượng đong đầy tỉnh mê
Ghét anh sao ứ tham ghê!
Cho em ngây ngất tìm về thiên thai...

Lạc loài miên viễn bờ tây
Đêm hè cô quạnh hồn bay phương nào
Bờ đông vật vã lao đao
Chìm trong dĩ vãng hanh hao muộn phiền...


Nguồn: Bỗng dưng tình về (thơ xướng hoạ), Minh Sơn Lê & Bích Phượng Lê Minh, NXB Bích Phượng Lê Minh, 2016
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)