Chẳng màng anh ví hay dù
Tim anh em giữ để bù tháng năm
Nửa đời vắng tiếng hỏi thăm
Nửa đời đông giá đêm nằm cô đơn

Nửa đời ta mãi dỗi hờn
Cớ sao nguyệt lão lại vờn tình chi?
Người buồn lặng lẽ ra đi
Còn người ở lại sầu khi đêm về

Ví dù ta chẳng tìm về
Mùa xuân không nắng mùa hè không ve
Lại thêm mưa khóc dầm dề
Tim côi lạnh giá lê thê ngày dài

Ví dù mình vẫn chia hai
Mà hồn là một canh chầy có nhau
Thời gian cũng sẽ qua mau
Trăng tròn trăng khuyết cho nhau đời này...


Nguồn: Bỗng dưng tình về (thơ xướng hoạ), Minh Sơn Lê & Bích Phượng Lê Minh, NXB Bích Phượng Lê Minh, 2016
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)