Quê hương đâu chỉ có “Kiều”
“Chinh Phụ Ngâm Khúc” và nhiều lắm anh
“Phan Trần” ẩn lắm gian tranh
“Nguyệt Nga” son sắc băng thanh giữ mình

Lưu vong… em vẹn chữ tình
Trời cao chứng giám cho tình đôi ta
Chiều buồn nhìn biển bao la
Gửi hồn và o sóng trùng xa tìm về

Tìm về những nẻo đường quê
Nhớ dư hương cũ mà se sắt lòng
Đâu màu lúa trổ đòng đòng
Đâu hưong khoai nướ ng vùi trong rơm vàng

Nhớ ai gánh lúa nhịp nhàng
Bên bờ ruộng nhỏ khẽ khàng êm êm
Tựa đầu cùng ngắm sao đêm
Mong tinh tú lạc, cho em nguyện cầu

Xin trời cho mãi bên nhau…


Nguồn: Bỗng dưng tình về (thơ xướng hoạ), Minh Sơn Lê & Bích Phượng Lê Minh, NXB Bích Phượng Lê Minh, 2016
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)