Trăng non khuya toả màu ngà
Thêm làn gió nhẹ lân la rủ về
Một đàn đom đóm lập loè
Vào mùa hợp cẩn bên hè từng đôi

Tay anh gẫy phím đàn lơi
Ứ ừ em muốn thêm lời hát ru
Đưa em vào mộng đêm thu
Cho em chìm đắm trong mù khói sương

Đưa em thăm lại quê hương
Qua bao binh lửa vết thương chưa lành
Bây giờ như chỉ treo mành
An bình giấc ngủ khó thành anh ơi!

Kẻ thù rình rập ngoài khơi
Thù chung cùng trả trọn đời bên nhau
Việt Nam dòng giống Lạc Âu
Kiên cường anh dũng là câu trao mình

Khi nào non nước thanh bình
Cùng xây tổ ấm riêng mình với em...


Nguồn: Bỗng dưng tình về (thơ xướng hoạ), Minh Sơn Lê & Bích Phượng Lê Minh, NXB Bích Phượng Lê Minh, 2016
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)