Tình rằng tình gọi… “í a”…
Cổ xinh da trắng loà xoà tóc mây
Thì thầm tay nắm lấy tay
Mình ơi, ngủ nhé… trăng gầy liếc trêu…

Tình rằng tình gọi… “í iu”…
Hồn như chiếc lá gió chiều mơn man
Giả vờ giận dỗi bên màn
Nghe chừng nước mắt lâng lâng chợt trào…

Tình rằng tình gọi… ngọt ngào…
Anh rằng: xin lỗi “nợ” vào hôm mai
Em rằng: “nợ” phải trả ngay
Mắt nhìn ngây ngất kéo xoay vào lòng

Tình rằng tình gọi… mênh mông…
Tràn bờ sóng cuộn bềnh bồng thiên thai
Vay em một thuở của đời
Trả em ngàn kiếp vạn đời nhé anh!


Nguồn: Bỗng dưng tình về (thơ xướng hoạ), Minh Sơn Lê & Bích Phượng Lê Minh, NXB Bích Phượng Lê Minh, 2016
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)