Hạ ru mây trắng về tây
Đem ngàn nỗi nhớ về vây giường hồng
Cho em ngây ngất tình nồng
Vòng ôm tha thiết tay lồng đong đưa...

Hạ ru nắng nhạt gió đùa
Lả lơi vờn mái tóc lùa rối tung
Sợi dài thoang thoảng ngọt hương
Mang tình hai đứa tìm đường bồng lai

Hạ ru môi ấm lạc loài
Trở về tiền sử hình hài nguyên sơ
Đưa nhau về cõi mộng mơ
Sao trời làm võng trăng mờ treo nghiêng

Hạ ru trăn trở niềm riêng
Đêm nằm vò võ ngày miên miên sầu
Tháng trông, năm nữa bao lâu?
Để thôi khắc khoải để đầu gối tay...


Nguồn: Bỗng dưng tình về (thơ xướng hoạ), Minh Sơn Lê & Bích Phượng Lê Minh, NXB Bích Phượng Lê Minh, 2016
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)