Tình rằng, duyên nợ lẫn nhau
Cầu xin thương xót cho mau cùng nhà
Chiều nay nương ánh chiều tà
Nửa hồn theo nắng la đà tìm anh

Tình rằng, nghe nhịp tim nhanh
Tên em anh gọi ở quanh đây rồi
Ghế đá buồn lạnh… anh ngồi…
Nhìn theo khói thuốc bồi hồi nhớ em

Tình rằng, môi khát môi êm
Cho vơi nỗi nhớ chất thêm mỗi ngày
Thân em anh xiết cho đầy
Tóc mây quấn quyện tình say mặn nồng


Nguồn: Bỗng dưng tình về (thơ xướng hoạ), Minh Sơn Lê & Bích Phượng Lê Minh, NXB Bích Phượng Lê Minh, 2016
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)