Đầu năm em đi lễ chùa
Xác hồng pháo nổ chạy đùa dưới chân
Trên sân cây lá rộn ràng
Mai vàng, đào đỏ, cúc vàng trong sương

Vào chùa thỉnh Phật thắp hương
Lòng em khấn nguyện quê hương thanh bình
Cúi đầu lạy tạ cao minh
Quẻ xăm “Thượng Thượng”… Ô! Mình mắt hoa…!

Nhân sinh ý đẹp vẹn toàn
Lương duyên đã đến thế gian không ngờ
Cuộc đời quá nửa kiếp người
Mới hay xuân nở hoa tươi trong lòng

Hồn em tan giá lạnh đông
Hồn anh quấn quýt môi hồng em trao
Nguyện cầu tình mãi bên nhau
Gối chăn êm ấm trao nhau chuyện đời...


Nguồn: Bỗng dưng tình về (thơ xướng hoạ), Minh Sơn Lê & Bích Phượng Lê Minh, NXB Bích Phượng Lê Minh, 2016
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)