Pleiku nửa biết, nửa không...
Pleiku đậm né t nhớ trong nỗi lòng
“...Pleiku, má đỏ, môi hồng...”
Người em gái nhỏ trắng trong thuở nào

Pleiku vùng đất miền cao
An nhàn, thành thật, ngọt ngào tình nhân
Nơi đây “trời thấp thật gần”
Cùng về đây sống ta cần gì hơn

Em yêu hoa và yêu Sơn...
Bên nhau ngày tháng cùng mơn man tình
Cùng ngắm nguyệt với hoa xinh
Cùng bè bạn cũ hát tình ca xưa

Thời gian ngỡ tựa thoi đưa
Ngày nao xanh tóc nay thưa trắng đầu
Quên đi những tháng năm sầu
Chắp tay khấn nguyện em cầu bình an


Nguồn: Bỗng dưng tình về (thơ xướng hoạ), Minh Sơn Lê & Bích Phượng Lê Minh, NXB Bích Phượng Lê Minh, 2016
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)