Thương rằng... đêm ngẩng tìm sao
Trông tinh tú rụng sa vào tim em
Khấn thầm tình mãi dài thêm
Nửa đời ấp ủ môi mềm cho nhau

Thương rằng... ngàn dặm bể dâu
Lời thơ hoà quyện từng câu đợi chờ
Dù rằng... tóc bạc phất phơ
Dấy chân chim hiện mắt mờ chẳng phai

Thương rằng... dẫu lắm bướm vây
Họ tên đã khắc tình vay thuở nào
Cho nhau ngày tháng ngọt ngào
Cho miền hạnh phúc dạt dào sóng xô

Thương rằng... tha thiết đơn sơ
Nhà xinh, vườn nhỏ “chồng khờ” đáng yêu
Vẳng nghe bìm bịp kêu chiều
Thoảng thơm cơm mới, cá niêu, canh bầu...


Nguồn: Bỗng dưng tình về (thơ xướng hoạ), Minh Sơn Lê & Bích Phượng Lê Minh, NXB Bích Phượng Lê Minh, 2016
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)