Nếu đời không có thơ nào
Chắc hồn em “ứ” quyện vào hồn anh
Ghé p vần, ghép chữ, ghé p thanh
Mà sao mắt lệ long lanh đêm về

Mỗi đêm trông đợi lời thề
Trễ thêm giây nữa… dầm dề “nước mưa”
Anh cười khẽ bảo: “thích chưa?”
Đây bài lục bát cho vừa lòng em

Nếu đời anh không có em
Như sông thiếu nước, như đêm thiếu ngày
Tình ngăn cách, càng đắm say
Như thuyền nhớ sóng, như cây nhớ rừng

Đời anh mà có em kề
Mây xanh yêu gió, hè về yêu ve


Nguồn: Bỗng dưng tình về (thơ xướng hoạ), Minh Sơn Lê & Bích Phượng Lê Minh, NXB Bích Phượng Lê Minh, 2016
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)