Trao mắt yêu chờ đợi
Thả hết phiền muộn trôi
Sương về giăng khắp lối
Em lạnh đầy… Sơn ơi!

Ơ kìa, bướm chung đôi
Bắt dùm cho em với
Ép cùng hoa tầm gởi
Đẹp hoài cánh hoa rơi...

Tình anh yêu thiết tha
Tim em đáp thật thà
Bao nhiêu rừng thu lá
Minh chứng chuyện tình ta

Ứ, môi anh tham quá!
Làm tóc em rối bời
Tay anh sao vội vã...
Em dạt dào chơi vơi...

Trăng treo lưng chừng đồi
Heo may xuống cùng đêm
Côn trùng ca vang dội
Anh hoà thở cùng em...


Nguồn: Bỗng dưng tình về (thơ xướng hoạ), Minh Sơn Lê & Bích Phượng Lê Minh, NXB Bích Phượng Lê Minh, 2016
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)