Lòng em như bãi cỏ khô
Tình anh gieo lửa đốt cho mỡ mầu
Và từ ngày ấy yêu nhau
Cây đới đã nẩy lộc đầu non xanh
Như tranh vễ quả trên cành
Quả không ăn được mà dành thơm tho
Tình yêu chuyện tự bao giờ
Hễ vừa nói đến là mơ ước hoài
Ai nằm ai lại nhớ ai
Mà chân đi suốt đường dài tới thăm
Yêu nhau xa cũng nên gần
Lòng theo bóng bóng theo chân cùng đường
Tình yêu chớ cháy lửa rơm
Càng bừng lửa sáng lại càng tàn mau
Phải chi khi ta yêu nhau
Hai trái tim đập dài lâu cuộc đời


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]