30/09/2020 22:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thái Hoà sơn
太和山

Tác giả: Trần Bá Lãm - 陳伯覽

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 13/01/2010 19:04

 

Nguyên tác

嶺頭歷幾草花秋,
佛寺鐘樓勝跡留。
曾是先朝臨行處,
故宮遙憶奉臣遊。

Phiên âm

Lĩnh đầu lịch kỷ thảo hoa thu,
Phật tự chung lâu thắng tích lưu.
Tằng thị tiên triều lâm hạnh xứ,
Cố cung dao ức phụng thần du.

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Đầu non trải mấy cỏ hoa thu
Chùa Phật lầu chuông cảnh đẹp lâu
Vốn chốn triều xưa tới ngơi nghỉ
Cung xưa nhớ lại cuộc hầu vua
Núi Thái Hoà ở phường Thái Hoà, thời Lý gọi là Ngự sơn. Thời Lê dựng hành cung Thái Hoà.
Nguồn: 101 bài thơ phú Tây Hồ, NXB Văn hoá thông tin, 1996.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Bá Lãm » Thái Hoà sơn