Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 13/01/2010 19:29, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 18/11/2020 18:44

詠玄天觀

雲鶴何年飛駕遠,
南遊故轍綠苔封。
花村隱約眞容在,
練石遺墟夕照紅。

 

Vịnh Huyền Thiên quán

Huyền hạc hà niên phi giá viễn
Nam du cổ triệt lục đài phong
Hoa thôn ẩn ước chân dung tại
Luyện thạch di khư tịch chiếu hồng

 

Dịch nghĩa

Mây bay hạc vút từ năm nào đã cưỡi đi biệt
Chuyến chơi nam dấu xe cũ đã ngấn rêu phong
Làng hoa thấp thoáng chân dung còn đó
Luyện đá còn dấu vết gò xưa trong nắng chiếu hồng


Tiểu dẫn của tác giả:

Quán tại phường Đồng Xuân, huyện Thọ Xương, thờ Huyền Thiên Đế quân. Đế quân người phương bắc, sinh vào thời Đường. Ngày ngài chưa phi thăng, hết thảy danh lam thiên hạ, không nơi nào ngài không đặt chân. Nghe La thành cảnh đẹp, ngài liền chơi phương nam, dựng lều cỏ ở phường Đồng Xuân. Dân trong phường biết là dị nhân, kính cẩn như thần. Sau đạo quả viên thành, ngài cưỡi hạc về bắc. Dân phường bèn hoạ hình thần, nhà nhà thờ phụng. Gò cũ lều cỏ tương truyền có một phiến đá loang màu, là di tích Đế quân luyện đan. Chùa quán hiển hiện linh ứng. Thời Lý - Trần vẫn theo đó. Hoàng triều trùng tu chùa quán. Bia đá nay còn.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Cánh hạc năm nào xa vắng quá
Trời nam nền cũ xám rêu phong
Làng hoa thấp thoáng còn in dấu
Luyện đá gò xưa nắng xế hồng


Nguồn: 101 bài thơ phú Tây Hồ, NXB Văn hoá thông tin, 1996.
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Hữu Thăng

Mây khói năm nao cùng hạc khuất
Vết xe thời ấy đã rêu phong
Làng hoa thấp thoáng lưu hình bóng
Luyện đá gò xưa nắng xế hồng.


18/5/2020
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời