詠武廟

廟宇臨江夕照紅,
望臺隱隱劍光沖。
李陳缺典今依始,
戎烈長留祀載中。

 

Vịnh Vũ miếu

Miếu vũ lâm giang tịch chiếu hồng,
Vọng đài ẩn ẩn kiếm quang xung.
Lý Trần khuyết điển kim y thuỷ,
Nhung liệt trường lưu tự tải trung.

 

Dịch nghĩa

Ngôi miếu ở cạnh bờ sông, bóng chiều chiếu đỏ rực,
Vọng đài thấp thoáng trong ánh kiếm vút trời.
Cung miếu dựng từ thời Lý Trần nay vẫn y nguyên đó,
Võ công danh liệt còn lưu mãi trong sử xanh.


Tiểu dẫn: Miếu ở phía nam kinh thành, trước sông Tô Lịch, phía sau gối lên gò đất, được vua Hy Tông hoàng đế triều ta dựng năm Chính Hoà 4 (1683) thờ Vũ Thánh Vương và 10 vị thập triết danh tướng tiên triều phối hưởng. Tương truyền, đến Thái Tổ Cao hoàng đế sau khi bình định xong giặc Minh, đem dời kiếm thần đến hồ Tả Vọng, dân thôn ven hồ ban đêm thường thấy bóng kiếm ở đáy hồ. Về sau, khi dựng Vũ Miếu, một đêm trong ánh hào quang của sao sa, nhìn thấy một vị thần nhân thân khoác nhung phục, lưng đeo bảo kiếm; những nơi thần đi qua ánh hào kiếm loé sáng; mọi người đều nhìn thấy thần đi vào miếu rồi biến mất. Cư dân biết chuyện, liền xây Vọng Kiếm đài ở trước miếu để thờ.

[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Thuý Lan

Trước miếu mặt sông nắng rọi ngời,
Vọng đài ẩn hiện ánh gươm soi.
Lý Trần chưa có, nay vừa dựng,
Sự nghiệp oai hùng mãi mãi noi.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Thị Hảo

Miếu mạo bên sông bóng xế tà,
Vọng đài thấp thoáng ánh gươm loà.
Lý Trần cung khuyết còn nguyên đó,
Hiển hách công ghi sử nước nhà.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
14.00
Trả lời