詠忠烈廟

畫象遺容儼若存,
帝君南北共推尊。
將君一付英雄骨,
廟祀千秋節義魂。

 

Vịnh Trung Liệt miếu

Hoạ tượng di dung nghiễm nhược tồn,
Đế quân nam bắc cộng thôi tôn.
Tướng quân nhất phó anh hùng cốt,
Miếu tự thiên thu tiết nghĩa hồn.

 

Dịch nghĩa

Dung nhan trong tranh tượng y như lúc còn sống,
Được các bậc vua chúa nam bắc đều suy tôn.
Tướng quân một lần hy sinh khí cốt anh hùng,
Ngôi miếu thờ linh hồn tiết nghĩa nghìn thu.


Tiểu dẫn: Miếu ở phía tây kinh thành, do Hy Tông hoàng đế hoàng triều ta dựng năm Chính Hoà 6 (1685), để thờ Hán Thọ Đình hầu Quan Vân Trường cùng hai vị Quan Bình và Châu Sương. Trong miếu có tranh vẽ thờ công thần Lê Lai hy sinh thân mình cứu chúa. Đức Thái Tổ Cao hoàng đế lúc khởi nghĩa đánh nhau với giặc Minh bị bao vây tình thế rất nguy khốn; Lê Lai mặc quần áo nhà vua đến cửa quân đầu hàng, giặc Minh tưởng vua thật bắt giết đi, nhờ đó nhà vua mới thoát nạn. Sau khi dẹp xong giặc Minh, nhà vua phong cho Lê Lai là Tuẫn Nạn Đệ Nhất công thần, được ban quốc tính.

[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Thuý Lan

Tượng tạc dung nhan vẫn rạng ngời,
Đế quân thờ phụng khắp nơi nơi.
Nắm xương dũng tướng tin trao gửi,
Tiết nghĩa đèn hương đến vạn đời.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Mai Hải

Phong thái trong tranh mãi mãi còn,
Bắc Nam vua chúa thảy suy tôn.
Tướng quân nợ nước vừa đền báo,
Miếu mạo nghìn thu tiết nghĩa hồn.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời