詠二徵王祠

家仇國恨敢俞生,
力挽山河姊妹兵。
浪泊草花長帶恨,
千秋奇節敗猶榮。

 

Vịnh Nhị Trưng vương từ

Gia cừu quốc hận cảm du sinh,
Lực vãn sơn hà tỉ muội binh.
Lãng Bạc thảo hoa trường đới hận,
Thiên thu kỳ tiết bại do vinh.

 

Dịch nghĩa

Nợ nước thù nhà đâu dám ham sống,
Chị em dấy binh dốc sức giành lại sơn hà.
Cỏ hoa Lãng Bạc còn mang hận mãi mãi,
Tiết lớn nghìn thu thất bại nhưng vẫn vẻ vang.


Tiểu dẫn: Đền ở tại phường Đồng Nhân, huyện Thọ Xuơng, phụng thờ Hai Bà Trưng Nữ Vương. Vương người Mê Linh, châu Thần Phong, họ Hùng, chị tên là Trắc, em tên Nhị. Thái thú Tô Định giết chồng chị là Thi Sách, bà cùng với em dấy binh trả thù, đánh phá phủ lỵ, bình định 65 thành trì ở Lĩnh Nam; sau đổi là họ Trưng. Nhà Hán cử Phục ba tướng quân Mã Viện sang xâm lược. Hai bà cầm cự với giặc ở hồ Lãng Bạc. Quân của Hai Bà bị thua, chị em đều bị chết trận; dân thôn ngưỡng mộ lập đền thờ phụng, tục gọi là đền Hai Bà. Hai bên đền có voi gỗ, ngựa gỗ bên ngoài tô sơn màu; voi gỗ có 2 ngà thật, kẻ trộm đã cưa lấy định đem về, nhưng hồn phách hoảng loạn, tự trói mình vào chân voi. Ngày hôm sau, thủ từ trông thấy mới biết là kẻ trộm, bắt giải lên huyện nghiêm trị. Sự hiển linh của các ngài là như vậy đấy.

Đền thờ Hai Bà Trưng hiện ở phố Đồng Nhân, phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoài Anh

Hận nước thù nhà, trộm sống sao?
Chị em dấy nghĩa cứu đồng bào.
Cỏ hoa lãng bạc tuôn nguồn lệ
Bại đấy mà vinh, tiết mãi lưu.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của (Không rõ)

Quyết rửa thù kia, nước với nhà.
Chị em chung một gánh sơn hà.
Nghìn thu, dẫu bại mà vinh mãi...
Lãng Bạc còn in lệ cỏ hoa!

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Hữu Thăng

Hận nước thù riêng, chẳng sống mình?
Chị em cứu quốc khởi đao binh
Cỏ hoa Lãng Bạc còn rưng lệ
Khí tiết ngàn đời, bại vẫn vinh.


18/5/2020
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Thị Hảo

Thù nhà nợ nước dám quên thân,
Giành lại non sông dấy nghĩa binh.
Lãng Bạc cỏ hoa ôm mãi hận,
Ngàn thu khí tiết bại mà vinh.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời