Hà thành trung thu tiết

Phong tĩnh hà minh mộ vũ hưu,
Giang thành triệt dạ tế quang phù.
Khí đăng thu hạ xa tranh đạo,
Hoàn Kiếm hồ biên nguyệt quải lâu.
Thế sự như kỳ vô định cục,
Suy mao tá tửu mạn tiêu sầu.
Nhi đồng tham trục ngư long hí,
Bất kế sơn hà dĩ bán thu.

 

Dịch nghĩa

Gió lặng ráng loè, mưa chiều tạnh hẳn rồi,
Giang thành suốt đêm bóng sáng quang quẻ nổi lên.
Dưới cây đèn điện, xe tranh nhau đường đi,
Bên hồ Hoàn Kiếm trăng treo trên mái lầu.
Việc đời như bàn cờ, không có định cục,
Tuổi già mượn rượu, gọi là để giải buồn.
Lũ trẻ mải theo trò chơi rồng cá,
Chẳng tính gì đến non sông đã nửa mùa thu rồi.


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Gió lặng, ráng hừng, mưa dứt lâu
Thành sông sáng rực suốt đêm thâu
Đèn hơi thu tới xe tranh lối
Hoàn Kiêm trăng treo tít góc lầu
Thế sự bàn cờ, đâu cục diện?
Tuổi già mượn rượu để vơi sầu
Trẻ con ham hố chơi rồng, cá
Nào biết sơn hà đã quá thu

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Khắc Hanh

Gió lặng, mưa tan ráng rực màu,
Giang thành tạnh sáng suốt đêm thâu.
Dưới hàng đèn điện xe tranh lối,
Bên cạnh hồ Gươm nguyệt gác lầu.
Việc thế như cờ, chưa định cục,
Tuổi già mượn chén để tiêu sầu.
Đàn em mải thích trò rồng cá.
Quên hẳn non sông đã nửa thu.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Gió lặng ráng loè mưa tạnh mau,
Giang thành nổi sáng suốt đêm thâu.
Đèn hơi thu đến xe tranh lối,
Hoàn Kiếm bên hồ trăng mái lầu.
Việc thế bàn cờ, không định cục,
Tuổi già mượn rượu, gọi giải sầu.
Trẻ con mê mải trò rồng cá,
Nào biết non sông quá nửa thu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời