Một trụ chống trời sáng ráng mây,
Ảo mờ cảnh sắc ngắm mê say.
Chùa vàng hiu quạnh treo bàn đá,
Xuyên ánh chiều nghiêng xanh biếc cây.
Ngọn nến lung linh trăng chiếu rạng
Khói trầm hư ảo quyện làn mây.
Muốn cùng sư cụ đàm kim cổ,
Nghe vẳng bờ ao chim hót đầy…