Thu về Hà Khẩu ngắm thu đăng,
Một khắc kim ngân chẳng sánh bằng.
Phố Khách lung linh ngời cảnh sắc,
Một vùng lấp lánh toả sao băng.
Hồn thơ đêm gợi cùng sông núi,
Ly rượu bạn hoà với gió trăng.
Đừng tưởng đèn thường là kém cỏi,
Chỉnh bừng ngọn nến có vui chăng?

tửu tận tình do tại