Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Nguyễn Trãi (381 bài thơ)
- Nguyễn Bỉnh Khiêm (116 bài thơ)
- Lê Thánh Tông (228 bài thơ)
- Đoàn Thị Điểm (7 bài thơ)
- Đặng Trần Côn (13 bài thơ)
Tạo ngày 28/07/2019 20:19 bởi hongha83
Đỗ Lệnh Do 杜令由 (?-?) người làng Nhân Mục, tổng Khương Đình, huyện Thanh Trì, Hà Nội, là quan chức triều Nguyễn.

Tác phẩm:
- Đỗ Lệnh Do thi tập 杜令由詩集 (gồm 60 bài thơ vịnh thắng cảnh Thăng Long, soạn trong thời gian tác giả giữ chức quan Hình ngục ở đây)