15.00
Nước: Việt Nam (Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn)
3 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Nguyễn Trãi (381 bài)
- Nguyễn Bỉnh Khiêm (267 bài)
- Lê Thánh Tông (312 bài)
- Đoàn Thị Điểm (26 bài)
- Đặng Trần Côn (17 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 27/07/2019 20:19 bởi hongha83
Đỗ Lệnh Do 杜令由 (?-?) người làng Nhân Mục, tổng Khương Đình, huyện Thanh Trì, Hà Nội, là quan chức triều Nguyễn.

Tác phẩm:
- Đỗ Lệnh Do thi tập 杜令由詩集 (gồm 60 bài thơ vịnh thắng cảnh Thăng Long, soạn trong thời gian tác giả giữ chức quan Hình ngục ở đây)