Có một ông Tây giữa phố
Dắt theo một cô đầm trẻ
Hà Nội mùa thu vừa hé
Nắng vàng rải khắp gần xa

Ông Tây chìm trong suy tưởng
Đã thời đổ nát nơi này
Phố phường trong bom dội
Xác xơ cả ngọn heo may

Vậy mà mùa hoa cứ trổ
Hương xanh say đến ngẩn ngơ
Hà Nội ngàn năm vẫn nắng
Theo chân cùng người mộng mơ


Nguồn: Trần Đình Nhân, Tìm xưa trên phố (thơ), NXB Hội nhà văn, 2013