28/03/2023 01:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhất Trụ thê hà
一柱棲霞

Tác giả: Đỗ Lệnh Do - 杜令由

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi dt@n vào 23/08/2019 12:28

 

Nguyên tác

擎天一柱落霞棲,
景色微芒一望迷。
石掛孤禪金世界,
影穿斜日壁東西。
爐香乍熱和雲遶,
寶燭初燃照月齊。
欲訪僧人談古事,
池邊空聴鳥聲啼。

Phiên âm

Kình thiên Nhất Trụ lạc hà thê,
Cảnh sắc vi mang nhất vọng mê.
Thạch quải cô thiền kim thế giới,
Ảnh xuyên tà nhật bích đông tây.
Lư hương sạ nhiệt hoà vân nhiễu,
Bảo chúc sơ nhiên chiếu nguyệt tề.
Dục phỏng tăng nhân đàm cổ sự,
Trì biên không thính điểu thanh đề.

Dịch nghĩa

Một Cột chống trời có áng mây rơi đậu lại
Cảnh sắc tuyệt vời mới nhìn đã đắm mê
Trên đá treo thế giới vàng là một ngôi chùa
Ánh mặt trời chiều nghiêng xanh biếc cảnh vật
Khói lư hương toả, quyện với làn mây
Ngọn nến vừa thắp, ánh sáng của trăng chiếu khắp
Muốn cùng nhà sư bàn chuyện cũ
Bên ao chỉ nghe thấy tiếng chim kêu

Bản dịch của Phan Hoàng Mạnh

Một trụ chống trời sáng ráng mây,
Ảo mờ cảnh sắc ngắm mê say.
Chùa vàng hiu quạnh treo bàn đá,
Xuyên ánh chiều nghiêng xanh biếc cây.
Ngọn nến lung linh trăng chiếu rạng
Khói trầm hư ảo quyện làn mây.
Muốn cùng sư cụ đàm kim cổ,
Nghe vẳng bờ ao chim hót đầy…

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Lệnh Do » Nhất Trụ thê hà