Kiếm thần ba thước tự Lam Kinh,
Tay trỏ rùa thiêng lặn mất tăm.
Ánh vàng ánh kiếm nay đâu nhỉ?
Chỉ thấy kim ngư rỡn sóng xanh.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại