24/10/2021 22:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vịnh Báo Thiên tự tháp
詠報天寺塔

Tác giả: Trần Bá Lãm - 陳伯覽

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 28/07/2019 15:24

 

Nguyên tác

百尺嵯峨峙帝城,
安南四器古今名。
寰區共洽甘淋澤,
法象千秋濯厥靈。

Phiên âm

Bách xích tha nga trĩ đế thành,
An Nam tứ khí cổ kim danh.
Hoàn khu cộng hiệp cam lâm trạch,
Pháp tượng thiên thu trạc quyết linh.

Dịch nghĩa

Trăm thước sừng sững dựng nơi thành đế vương
Là một trong bốn đồ quốc bảo An Nam nổi tiếng xưa nay
Khắp miền cùng hưởng ơn mưa ngọt
Tượng pháp ngàn thu hiển hiện linh thiêng

Bản dịch của Nguyễn Hữu Thăng

Nguy nga trăm thước chốn kinh thành
Báu vật nước mình sớm nổi danh
Mưa ngọt bốn phương cùng thụ hưởng
Ngàn đời tượng pháp hiển uy linh
Tháp chùa Báo Thiên nằm tại phường Báo Thiên, huyện Thọ Xương. Thời Lý, vua Thánh Tông trùng tu chùa Phật, xây chùa ở đây. Trước chùa dựng một đài tháp cao hơn trăm xích, hình như ngọn núi, gọi là tháp Báo Thiên. Là một trong An Nam tứ khí (tức Tháp Báo Thiên, chuông Quy Điền, tượng chùa Quỳnh Lâm và vạc Phổ Minh). Khi trời hạn, rước bốn tượng Phật Pháp Vân, Pháp Vũ, Pháp Lôi, Pháp Điện về chùa này cầu đảo, làm lễ xin mưa.

Nguồn: Kiếm hồ hoài cổ (thơ chữ Hán danh nho Việt Nam - tập 2), Nguyễn Hữu Thăng dịch, NXB Hội Nhà văn, 2019

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Bá Lãm » Vịnh Báo Thiên tự tháp