本省門人弔詩

倏聞夫子遽登仙,
雷打難能掩耳邊。
米白筆研今不望,
春秋占驗古誰宣。
去回山斗從斯缺,
評講東西自此遷。
淚滿窗燈無法止,
陰陽分路伏丘前。

 

Bản tỉnh môn nhân điếu thi

Thúc văn phu tử cự đăng tiên,
Lôi đả nan năng yểm nhĩ biên.
Mễ bạch bút nghiên kim bất vọng,
Xuân thu chiêm nghiệm cổ thuỳ tuyên.
Khứ hồi sơn đẩu tòng tư khuyết,
Bình giảng đông tây tự thử thiên.
Lệ mãn song đăng vô pháp chỉ,
Âm dương phân lộ phục khâu tiền.


Bài thơ này do Bùi Đức Bồng thôn Tam Đăng, Đại An, Nghĩa Hưng (Nam Định) cung cấp. Khiếu Năng Tĩnh thay mặt học trò viết để viếng quan tuần phủ Vũ Thiện Đễ.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Dương Văn Vượng

Bỗng nghe thầy vội lên tiên
Bên tai sét đánh bưng liền được sao
Bút nghiên ăn mặc ai trao
Xuân thu chiêm nghiệm ai nào bảo cho
Đi về sơn đẩu trông mò
Đông tây bình giảng khó so xa gần
Đèn song nước mắt tối sầm
Nép bên đống cỏ chia phần âm dương

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bỗng nghe thầy đã vội lên tiên,
Sét đánh bên tai bưng khó liền.
Ăn mặc bút nghiên nay chẳng ngóng.
Xuân thu chiêm nghiệm ai nào tuyên.
Đi về sơn đẩu trông còn khuyết.
Bình giảng Đông tây khó sánh hiền.
Đầy lệ đèn song không trở lại.
Âm dương bái mộ chia đường thiêng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời