Ngó vô Linh Đồng mây mờ,
Nhớ ông nguyên soái dựng cờ đánh Tây.
Sông Côn khi cạn, khi đầy,
Khí thiêng đất nước, nơi này vẫn thiêng.


Bài này ca ngợi Mai Xuân Thưởng, người làng Phú Lạc, huyện Bình Khê, tỉnh Bình Định.

Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)