Nhắm ai hoa thắm lòng tay,
Ngát hương Hữu Tiệp mà say Ngọc Hà.
Hoa thơm dải áo sẻ tà,
Thơm thơm lá phiếu của ta của mình.

Nhắn ai ươm ngọn dâu xanh,
Tơ vàng Tầm Xá uốn quanh sông Hồng.
Ví dù con bế con bồng,
Phiếu tươi nét chữ đẹp lòng cả đôi.

Nhắn ai chèo lái ngược xuôi,
Thuyền qua Thái Thuỷ dừng nơi bến Chèm.
Cắm sào quen lại thêm quen,
Hẹn năm ba hẹn: chớ quên phiếu bầu.

Nhắn ai se chỉ bấy lâu,
Tây Hồ vấn vít trăm mầu tơ vương.
Có đi chung lối chung đường,
Chờ chung lá phiếu mà vương chỉ hồng.

Nhắn ai quê ở bên sông,
Phú Viên cau thắm trầu không mấy mùa.
Phiếu bầu buổi sớm hay trưa,
Để trầu cau gửi cho vừa lòng ai.

Nhắn lời xin giữ lấy lời,
Mừng ngày bầu cử thêm vui xóm làng.
Ước gì nắng đỡ hanh vàng,
Để ai nghiêng nón qua làng cùng đi...[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]