Dạo xem phong cảnh Long Thành,
Đủ mùi phường phố, đủ vành núi sông.
Nhị Hà quanh bắc sang đông,
Kim Ngưu, Tô Lịch là sông bên này.
Nùng Sơn, Long Đỗ đâu đây,
Tam Sơn núi đất cao tầy Khán Sơn.
Ngọc Sơn nhân tạo bé hơn,
Bên hồ Hoàn Kiếm ngay đền Văn Xương.
Trúc Bạch, Mã Cảnh nên tường,
Xa hồ Bảy Mẫu giáp đường gần nhau.
Ngoài đường quai có hồ sâu,
Tây Hồ rộng rãi ngay đầu phía tây.
Xung quanh bao bọc kín thay,
Đất cao thành luỹ, cửa xây nên tường.
Mười lăm ô đúng đường đường,
Yên Ninh, Yên Phụ, Thuỵ Chương một bề.
Tiên Trung, Nghĩa Lập gần kề,
Thanh Hà, Ưu Nghĩa dưới là Đông An.
Cựu Lâu, Mỹ Lộc, Lương Yên,
Thịnh An, Thanh Bảo, Kim Liên, Thịnh Hào.
Sở tại là những huyện nào,
Thọ Xương, Vĩnh Thuận, phủ Hoài thống kiêm.
Thọ tám tổng, Vĩnh có năm,
Đồng Xuân, Đông Thọ, Phúc Lâm, mé ngoài.
Vĩnh Xương, Thuận Mỹ, An Hoà,
Thanh Nhàn tổng cuối giáp toà Kim Liên.
Yên Thành huyện Vĩnh ở bên,
Thượng, Trung, Nội, Hạ ngoài miền ô môn.
Yên Thành gồm mấy phường thôn,
Khán Xuân, Thanh Bảo, Yên Viên gần thành.
Trúc An, Lạc Chính, Yên Thành,
Yên Trạch, Yên Định, Yên Ninh các làng.
An Quang, An Thuận, Châu An,
Phúc Lâm giáp giới đi sang tổng này.
Ven sông một dải đất dài,
Phúc Lâm, Nghĩa Dũng đến vài thôn Nguyên.
Trừng Thanh thượng, hạ trung liền,
Ngũ Hầu, Sài Thúc, Hạ tên Kiếm Hồ.
Hương Nghĩa, Mỹ Lộc, Vọng Hà,
Tây Long, Hữu Thị giáp là Bảo Linh.
Thanh An, Bến Cổ, Trừng Thanh,
Trang Lâu, Cơ Xá, đất dành phù sa.
Thanh Nhàn liên tiếp không xa,
Tổng này tám xóm, một là Lương Yên.
Lãng Yên, Cảm Hội, Hương Viên,
Hàm Khánh, Vọng Đức, Tràng Tiền thẳng trông.
Thanh Nhàn với xóm Lạc Trung,
Kim Liên bên cạnh, tổng trong xóm ngoài.
Mười lăm thôn trại rộng dài,
Quỳnh Lôi, Trung Tự, Bạch Mai, Cầu Giền.
Phúc Lâm, Đông Tác, Kim Liên,
Vân Hồ, Yên Nhất, Thịnh Yên, Giáo Phường.
Hoà Mã, Phục Cổ cùng đường,
Vũ Thạch, Hồi Mỹ hỏi đường Đông Tân.
Quá lên mười một thôn dân,
Hạ Hào đến tổng dần dần cửa tây.
Xã Đàn, Trung Phụng cả đây,
Nối Thổ Quan nữa một dây vòng tròn.
An Hoà nguồn nước sông con,
Văn Hương, Thanh Miến giữa nom Hồ Đình.
Văn Tân, Lương Sử, thôn Minh,
Giám thôn bên hữu, cống sinh đi về.
Vĩnh Xương nay đất Tràng Thi,
Mười lăm thôn kế trước thì Vĩnh Xương.
Linh Quang, An Tập, Thuyền Quang,
Bích Lưu, Linh Đổng, Liên Đàng, Nam Ngư.
An Trung, Thượng, Hạ dân cư,
Bắc Thượng, Bắc Hạ vốn như một phường.
Tiên Mỹ, Phụ Khánh gần trường,
Đông Mỹ, Mỹ Đức lại đường bên trên.
Tổng Thuận Mỹ ở ngay liền,
Hăm hai thôn với phường bên cho rành.
Chớ nhầm An Nội, Đông Thành,
Cổ Vũ An Nội phận đành đôi nơi.
Phường Đồng Lạc, phường Đại Lời,
Cách xa thôn chợ Tân Khai mới dừng.
Đông Môn, Nhân Nội phỏng chừng,
Hội Vũ, Bảo Khánh, Chân Cầm bên kia.
Phúc Tô, Kim Cổ đó kìa,
Báo Thiên, Tự Tháp tới vừa chợ Tiên.
An Thái, Thuận Mỹ, Xuân Yên,
Tô Tịch, Khánh Thuỵ cách bên Đông Hà.
Phường thôn Đông Thọ mười ba,
Cựu Lâu, Hương Dính, Thanh Hà mé sông.
Nam Phố, Ưu Nghĩa cùng thông,
Gia Ngư, Nhiễm Thượng, An Trung độ chừng.
Đông An, Dũng Thọ, Duyên Hưng,
Còn thôn Ngư Võng sau lưng phường Hà.
Đến đây rồi lại rẽ ra,
Qua Hương Bài đến tổng là Đồng Xuân.
Đoài Môn, An Phú gần gần,
Sang sông Tô ấy là phần Cổ Lương.
Thanh Hà thôn, Đông Hà phường,
Tiền Trung, Nghĩa Lập về đường bờ sông.
Huyền Thiên, Đồng Thuận bên trong,
Vĩnh Trù liền với Phương Trung, Phủ Từ.
Thôn phường mười bốn hết chưa,
Vĩnh Hanh phường nữa còn chừa Đồng Xuân.
Ngoài ô những tổng vân vân,
Sáu phường Trung Tổng, Bái Ân, Trích Sài.
Thuỵ Chương, Hồ Khẩu dọc dài,
Võng Thị, Yên Thái vừa đầy tổng Trung.
Tổng Hạ có phường Nhược Công,
Thịnh Hào với trại Nam Đồng thứ ba.
Khương Thượng, Yên Lãng nữa mà,
Thịnh Quang trại ấy kể đà sáu dân.
Tổng Nội chín trại chớ nhầm,
Liễu Giai, Giảng Vũ tiếp gần Đại An.
Thủ Lệ, Cống Vị là năm,
Hữu Tiệp, Vạn Bảo, Cống An, Ngọc Hà.
Bẩy phường, tổng Thượng nào xa,
Nghi Tàm, Yên Phụ, Nhị Hà neo lên.
Nhật Tân, Quảng Bá ở trên,
Thạch Khối, Giai Cảnh cùng bên Tây Hồ.
Long Thành thật xứng cố đô,
Kim âu chẳng mẻ, cơ đồ bền lâu.


Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002