Giáo gươm cờ quạt tưng bừng,
Nhác trông uy vũ tưởng chừng năm xưa.
Anh hùng trí dũng có thừa,
Sử vàng bia đá bây giờ là đây.
Non xanh nước biếc sánh tày,
Danh thơm Phù Đổng xưa nay tiếng truyền.


Bài ca dao này là câu hát của phường Ải Lao, do người làng Hội Xá thuộc huyện Gia Lâm, Hà Nội, thực hiện ở hội Gióng.

Nguồn:
1. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
2. Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002