Giáo gươm cờ quạt tưng bừng,
Nhác trông uy vũ tưởng chừng năm xưa.
Anh hùng trí dũng có thừa,
Sử vàng bia đá bây giờ là đây.
Non xanh nước biếc sánh tày,
Danh thơm Phù Đổng xưa nay tiếng truyền.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001