Vườn ai trồng trúc, trồng tre,
Ở giữa trồng chè, hai bên đào ao.
Ấy nhà một đấng anh hào,
Họ Phan làng Thái, đồng bào kính yêu.


Bài này ca ngợi Phan Đình Phùng, người làng Đông Thái nay là Đức Phong, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.

Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)