Nghe đồn phụ nữ Trung Văn,
Bảo nhau “kế hoạch” về thăm xem nào.
Ít con, sức mẹ dồi dào,
Bốn mươi mà vẫn má đào hây hây.
Nhanh tay cấy, thạo tay cày,
Việc nhà việc hội hăng say với người.
Nuôi con, con khoẻ con chơi,
Dạy con ngoan ngoãn, ai người cũng khen.
Mình qua trạm xá mình xem,
Cứ dầy thêm sổ chị em đặt vòng.
Ai đùa hát ghẹo gió đông:
- Em ơi đã hỏi ý chồng hay chưa?
- Chị hỏi thì em xin thưa:
Chồng em cứ giục “sao chưa đặt vòng”.
Bởi sung với vả như lòng,
Lo ăn, lo mặc nên cùng giống nhau.
Muốn cho nước mạnh, dân giàu,
Mình về, em nhắn đôi câu với mình:
Riêng chung trọn nghĩa, đẹp tình,
Chỉ nên “kế hoạch” gia đình hai con...
Chia tay trong tiếng cười giòn,
Đường quê sáng bóng trăng non tiễn người.


Bài ca dao nói về chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình.

Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002