Tòi mòi chín đỏ chín đen,
Con gái Minh Phú hay ăn tòi mòi.
Nước sông đổ lẫn nước ngòi,
Con gái Minh Phú cầm roi dạy chồng.


Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002