Trèo lên trên núi mà coi,
Coi đàn Ngô khách mọc đuôi trền đầu.
Em ơi, anh dạy em học tiếng Tàu:
Tỉu nhà ma nị sao lại đâm đầu lấy Ngô.


Nguồn: Quách Tấn, Hương vườn cũ, NXB Hội nhà văn, 2007