03/08/2020 19:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trèo lên trên núi mà coi

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 31/12/2018 21:39

 

Trèo lên trên núi mà coi,
Coi đàn Ngô khách mọc đuôi trền đầu[1].
Em ơi, anh dạy em học tiếng Tàu:
Tỉu nhà ma nị sao lại đâm đầu lấy Ngô.
Nguồn: Quách Tấn, Hương vườn cũ, NXB Hội nhà văn, 2007
[1] Trung Quốc bị người Mãn Thanh đô hộ, vua quan Mãn Thanh buộc người Trung Hoa phải cạo tóc vóc bím theo phong tục Mãn Thanh. Cái bím tóc ấy người Việt Nam gọi là đuôi chệt.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Trèo lên trên núi mà coi