Đời vua Thái Tổ, Thái Tông,
Con bế, con dắt, con bồng, con mang.
Bò đen húc lộn bò vàng,
Hai con húc chắc đâm quàng xuống sông.
Thằng bé đi về bảo ông,
Bò đen ta đã xuống sông mất rồi.


Bài này ca ngợi hai vua Lê Thái Tổ, Lê Thái Tông nhân dân sống sung túc. Dân sinh con đẻ cái, sản xuất và chăn nuôi đều phát triển.

Khảo dị:
Đời vua Thái Tổ, Thái Tông,
Con bế, con bồng, con dắt, con mang.
Đời vua Thái Tổ, Thái Tông,
Con dắt, con bế, con bồng con mang.
Bò đen húc lẫn bò vàng,
Bò vàng hết vía đâm quàng xuống sông.
Thằng bé chạy về bảo ông,
Bò đen ta ngã xuống sông mất rồi.
Trời mưa Thái Tổ, Thái Tông,
Con bế, con dắt, con bồng, con mang.
Bò đen húc lẫn bò vàng,
Húc quấy húc quá húc quàng xuống sông.
Nguồn:
1. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
2. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)