Đường vô xứ Huế quanh quanh,
Non xanh nước biếc như tranh hoạ độ.
Nhớ em anh cũng muốn vô,
Sợ truông nhà Hồ, sợ phá Tam Giang.


Thời chúa Nguyễn ở Đàng Trong, Đào Duy Từ thực hiện kế hoạch chống giữ và mở mang miền Nam, lo xây đắp luỹ Trường Dục ở Phong Lộc và luỹ Thầy ở Nhật Lệ làm bảo chướng cõi phương Nam. Người bình dân đi ngang qua Phong Lộc, Nhật Lệ lúc nào cũng văng vẳng bên tai những câu ca dao nhắc đến công đắp luỹ ngăn giặc của ông.

Khảo dị:
Yêu em, anh cũng muốn vô,
Sợ truông Nhà Hồ, sợ phá Tam Giang.
Thương em anh cũng muốn vô,
Sợ truông nhà Hồ, sợ phá Tam Giang.
Đường vô xứ Huế quanh quanh,
Non xanh nước biếc như tranh hoạ đồ.
Ai vô xứ Huế thì vô
...
[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]