20/09/2020 04:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giang sơn một gánh cheo leo

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/01/2016 09:51

 

Giang sơn một gánh cheo leo,
Qua sông nỉ nước, qua đèo nỉ non.
Giang sơn một gánh nặng nề,
Quản chi xa ngái đi về mấy phen.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Giang sơn một gánh cheo leo