Chim khôn chưa bắt đã bay,
Người khôn ít nói, ít hay trả lời.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)