Em khôn em ở trong bồ,
Chị dại chị ở kinh đô chị về.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001